The following license files are associated with this item:

© Del text: els autors i les autores, 2019
© D’aquesta edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2019
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Del text: els autors i les autores, 2019 © D’aquesta edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2019