Show simple item record

dc.contributor.authorBallester Murat, Sandra
dc.contributor.otherBenedito Nuez, Josep
dc.contributor.otherUniversitat Jaume I. Departament d'Història, Geografia i Art
dc.date.accessioned2019-02-14T11:28:10Z
dc.date.available2019-02-14T11:28:10Z
dc.date.issued2018-10-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/181103
dc.descriptionTreball Final de Grau en Història i Patrimoni. Codi: HP1036. Curs acadèmic: 2017/2018ca_CA
dc.description.abstractEn aquest treball tractarem l’evolució del jaciment del Torrelló del Boverot durant l’Edat del Bronze i l’Edat del Ferro i el compararem amb altres jaciments de la província de Castelló que tenen la mateixa cronologia. En primer lloc comentarem les característiques principals d’ambdues etapes històriques incidint en les cultures del Bronze Valencià i la cultura ibera i a continuació presentarem el Torrelló d’Almassora i, més breument, els altres que hem escollit de diverses localitats. Una vegada estiguen exposades les característiques de les diferents èpoques i quins són els jaciments que tractem es realitzarà la comparació dels materials segons la similitud que tinguen els que hem escollit del Torrelló amb els que hi ha a les altres poblacions. Oferirem exemples concrets que confrontarem directament amb els que siguen més pareguts. Tot açò ens servirà per a conéixer i comprendre millor la història antiga de la província i per a posar en relleu la importància que va tenir el Torrelló del Boverot durant les èpoques en què ens hem centrat.ca_CA
dc.description.abstractIn this work we will discuss the Torrelló del Boverot site in the Bronze Age and the Iron Age and we wil compare it with other archaeological sites in the province of Castellón with the same chronology. First of all, we will discuss the main features of both historical stages focusing on the cultures of the Valencian Bronze and the Iberian Culture and then we will present Torrelló d'Almassora and, briefly, the others we have chosen from different places. Once the characteristics of the several ages are exposed and which are the sites we deal with are clear, the comparison of the materials will be carried out according to the similarity that may have which we have chosen from Torrelló with those in other populations. We will provide specific examples that we will confront directly with those who are more similar. All this will help us to know and understand the old history of the province and to highlight the importance that Torrelló del Boverot had during the times we have focused on.ca_CA
dc.description.abstractEn este trabajo trataremos el yacimiento del Torrelló del Boverot en la Edad del Bronce y la Edad del Hierro y el compararemos con otros yacimientos de la provincia de Castellón con la misma cronología. En primer lugar comentaremos las características principales de ambas etapas históricas incidiendo en las culturas del Bronce Valenciano y la Cultura Ibera y luego presentaremos el Torrelló de Almassora y, más brevemente, los otros que hemos escogido de varias localidades. Una vez expuestas las características de las diferentes épocas y cuáles son los yacimientos que trataremos se realizará la comparación de los materiales según la similitud que tengan los que hemos escogido del Torrelló con los que hay en las otras poblaciones. Ofreceremos ejemplos concretos que confrontaremos directamente con los que sean más parecidos. Todo esto nos servirá para conocer y comprender mejor la historia antigua de la provincia y para poner de relieve la importancia que tuvo el Torrelló del Boverot durante las épocas en que nos hemos centrado.ca_CA
dc.format.extent57 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.subjectGrau en Història i Patrimonica_CA
dc.subjectGrado en Historia y Patrimonioca_CA
dc.subjectBachelor's Degree in History and Heritageca_CA
dc.subjectTorrelló del Boverotca_CA
dc.subjectEdat del Bronzeca_CA
dc.subjectBronze Valenciàca_CA
dc.subjectEdat del Ferroca_CA
dc.subjectcultura iberaca_CA
dc.subjectBronze Ageca_CA
dc.subjectValencian Bronzeca_CA
dc.subjectIron Ageca_CA
dc.subjectiberian cultureca_CA
dc.subjectEdad del Bronceca_CA
dc.subjectBronce Valencianoca_CA
dc.subjectEdad del Hierroca_CA
dc.titleEl Torelló del Boverot (Almassora): Un jaciment clau per a comprendre l'organització del territori de la província de Castelló durant l’Edat del Bronze i l’Edat del Ferroca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_CA
dc.educationLevelEstudios de Gradoca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessca_CA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record