Conté dades d'investigació o research data utilitzades en els articles d'investigació