Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

Copyright (c) 2016 Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social "Disertaciones"
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright (c) 2016 Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social "Disertaciones"