Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

Copyright (c) 2018 Rebeca Siegenthaler Hierro, Javier Rello Segovia, Jessica Mercader Ruiz, Mª Jesús Presentación Herrero
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright (c) 2018 Rebeca Siegenthaler Hierro, Javier Rello Segovia, Jessica Mercader Ruiz, Mª Jesús Presentación Herrero