Show simple item record

dc.contributor.authorGarcía Mascarell, Beatriz
dc.contributor.otherBeltrán Zaragozá, Andreu
dc.contributor.otherUniversitat Jaume I. Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura
dc.date.accessioned2018-09-17T11:07:26Z
dc.date.available2018-09-17T11:07:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/176086
dc.descriptionTreball Final de Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària. Codi: MP1040. Curs acadèmic: 2017-2018.ca_CA
dc.description.abstractEl present treball pretén demostrar les aportacions positives de la literatura popular a primer de Primària. Per demostrar aquests objectius s’han dut a terme dues accions. Una primera acció és la recerca d’informació en la qual se selecciona a les persones que poden formar part d’aquest treball, s’acorden les diferents cites i es dóna pas a la recopilació del material popular mitjançant els vídeos i àudios. Per les dificultats de l’edat dels protagonistes, ha sigut necessari realitzar més d’una entrevista, les quals han prolongat la primera part del treball. Tot seguit, s’ha estructurat el material en carpetes segons els diferents gèneres literaris populars recollits que donaran pas a la segona acció del treball. L’objectiu principal d’aquest treball es porta a terme en la segona acció on es realitza una aplicació pràctico-didàctica a l’aula de primer de Primària per a vint-i-un alumnes del C.E.I.P Mestre Vicent Artero de Castelló de la Plana. Els resultats positius obtinguts en aquesta investigació, han permés comprovar com la importància de la literatura popular ha reaccionat com un lligam entre família, escola, tradició i cultura. On els alumnes han pogut gaudir i valorar, entre altres coses, de la riquesa cultural del Poble d’Ador; de l’ampliació del vocabulari; de l’expressió gestual, oral i escrita com de l’entonació, la dicció de la nostra llengua, etcca_CA
dc.description.abstractThis essay aims to demonstrate the positive contributions of popular literature in the first grade of primary school. To demonstrate these objectives, two actions have been carried out. The first action is the search for information in which you select the people who can be part of this work, you agree to the different quotes and it gives way to the compilation of the material using the popular videos and audios. Due to the difficulties of the age of the main characters, it has been necessary to make more than an interview, which has made it last longer. Then, the material is divided in folders according to diferent popular literary genres collected that will give way to the second action of the essay. The main objective of this essay is carried out in the section “action” where a cognitivist applicationteaching in the classroom is carried out in the first year of primary school for twenty-one students of the C.E.I. P Master Vincent Artero of Castellón de la Plana. The positive results obtained in this research allow to check how the importance of the popular literature has reacted as a link between family, school, tradition and culture. Where students have been able to enjoy and appreciate, among other things, the cultural wealth of the village of Adore; the expansion of the vocabulary; physical, oral and writing expression, as well as the intonation, the diction of our language, etc.ca_CA
dc.format.extent99 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.subjectGrau en Mestre o Mestra d' Educació Primàriaca_CA
dc.subjectGrado en Maestro o Maestra de Educación Primariaca_CA
dc.subjectBachelor's Degree in Primary Educationca_CA
dc.subjectliteratura popularca_CA
dc.subjectaportació positivaca_CA
dc.subjectrecopilacióca_CA
dc.subjectriquesaca_CA
dc.subjectvalorca_CA
dc.subjectgaudica_CA
dc.subjectseleccióca_CA
dc.subjectaplicacióca_CA
dc.subjectvocabularica_CA
dc.subjectexpressióca_CA
dc.subjectnostra llenguaca_CA
dc.subjectculturaca_CA
dc.subjectescolaca_CA
dc.subjectlligamca_CA
dc.subjectfamília i tradicióca_CA
dc.subjectpopular literatureca_CA
dc.subjectpositive contributionca_CA
dc.subjectcompilationca_CA
dc.subjectwealthca_CA
dc.subjectvalueca_CA
dc.subjectenjoymentca_CA
dc.subjectselectionca_CA
dc.subjectapplicationca_CA
dc.subjectvocabularyca_CA
dc.subjectspeechca_CA
dc.subjectour languageca_CA
dc.subjectcultureca_CA
dc.subjectschoolca_CA
dc.subjectbondca_CA
dc.subjectfamily and traditionca_CA
dc.titleMostres de literatura popular d’Ador aplicades al primer curs de Primàriaca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_CA
dc.educationLevelEstudios de Gradoca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessca_CA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record