Show simple item record

dc.contributor.authorDonet Donet, Lara
dc.contributor.otherBeltrán Zaragozá, Andreu
dc.contributor.otherUniversitat Jaume I. Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura
dc.date.accessioned2018-07-27T09:37:48Z
dc.date.available2018-07-27T09:37:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/175849
dc.descriptionTreball Final de Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària. Codi: MP1040. Curs acadèmic: 2017-2018ca_CA
dc.description.abstractEn aquest Treball Final de Grau (TFG) es recullen algunes mostres de la literatura popular de Barx, situat a la Safor, per a comprovar si es poden aplicar a l’aula de Primer Curs d’Educació Primària. El col·legi on s’ha experimentat és el “Mestre Vicent Artero”, de Castelló de la Plana. El TFG està estructurat en cinc apartats. En el primer, es narra el procés de recollida i es mostren els objectius a aconseguir. En el segon, es descriu la seua aplicació a l’aula. En el tercer, s’exposen les conclusions a les quals s’ha arribat. En el quart, la bibliografia consultada. I en el cinqué, un annex molt extens, dividit en quatre parts. En l’annex 1 es conta breument la història de Barx, per tal de contextualitzar les mostres de literatura popular arreplegades. En l’annex 2 està la classificació del material recollit: cançons, endevinalles, dites populars, llegendes, conte encadenat i poemes. En l’annex 3 es proposa un taller d’etnocultura i literatura popular, amb visites guiades als llocs que s’hi anomenen. I en l’annex 4 es tracta l’aplicació didàctica dins de l’aula: calendari de les sessions, rúbriques d’objectius i d’avaluació i nombroses fotografies. Aquest TFG demostra que amb la literatura popular l’alumnat desenvolupa la capacitat auditiva, l’entonació, la pronunciació, la memorització, el sentit del ritme, la psicomotricitat, la capacitat de treball en grup, les habilitats artístiques, el coneixement de l’entorn i la seua identitat com a poble.ca_CA
dc.description.abstractIn this Final Degree Assignment (FDA) several examples of Barx (located in La Safor) popular literature are gathered in order to check if they can be applied in a first-course classroom of Primary Education. The school where these activities have been carried out is Mestre Vicent Artero in Castelló de la Plana. This FDA is framed in five sections. In the first one the process of collecting material is detailed as well as the goals to be achieved. In the second section its application in the classroom is described. In the third one the conclusions we have reached are exposed. In the fourth section you can find the consulted bibliography. And in the fifth one a very extensive annexe, which is divided into four parts. In annexe 1 the history of Barx is recounted in order to contextualize the examples of popular literature gathered. In annexe 2 you can find the classification of the collected material: songs, riddles, popular sayings, legends, chained stories and poems. In annexe 3 an ethnological culture and popular literature workshop is proposed along with guided tours to the mentioned places. And annexe 4 deals with the application of teaching methodologies in the classroom: sessions schedule, assessment and goals rubrics, and plenty of photographs. This FDA proves that, through popular literature, students develop their listening comprehension, intonation, pronunciation, memorisation, rhythm sense, motor skills, teamwork ability, artistic skills, environmental knowledge and their identity as a nation.ca_CA
dc.format.extent105 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.subjectGrau en Mestre o Mestra d' Educació Primàriaca_CA
dc.subjectGrado en Maestro o Maestra de Educación Primariaca_CA
dc.subjectBachelor's Degree in Primary Educationca_CA
dc.subjectLiteratura popularca_CA
dc.subjectcançóca_CA
dc.subjectendevinallaca_CA
dc.subjectdita popularca_CA
dc.subjectllegendaca_CA
dc.subjectconte i poemaca_CA
dc.subjectpopular literatureca_CA
dc.subjectsongca_CA
dc.subjectriddleca_CA
dc.subjectpopular sayingca_CA
dc.subjectlegendca_CA
dc.subjectstory and poemca_CA
dc.titleMostres barxeres de literatura popular i l'aplicació en Primer Curs d'Educació Primàriaca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_CA
dc.educationLevelEstudios de Gradoca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessca_CA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record