Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

Copyright (c) 2018 Israel Sánchez-Cardona, Marisa Salanova, Susana Llorens

Licencia de Creative Commons: Esta obra está registrada bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. Creado a partir de http://revistas.javeriana.edu.co/.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright (c) 2018 Israel Sánchez-Cardona, Marisa Salanova, Susana Llorens Licencia de Creative Commons: Esta obra está registrada bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. Creado a partir de http://revistas.javeriana.edu.co/.