Conté postals i altres imatges de diferents localitats de Castelló, conservades a la Biblioteca de la Universitat Jaume I.View more