Polítiques institucionals i manuals de caràcter normatiu