Conté documents digitalitzats de l'Arxiu Municipal de Culla.

La informació per a la descripció dels documents està extreta de:

- Catàleg de l'Arxiu Municipal de Culla/ Rabassa i Vaquer, C.; Barrera Aymerich, M.; Pérez Lobo, L.M. Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990.

Aquest projecte és resultat de la col.laboració entre l' Ajuntament de Culla i la Universitat Jaume I.