Conté documents digitalitzats de l'Arxiu Municipal de Culla.

La informació per a la descripció dels documents està extreta de:

- Catàleg de l'Arxiu Municipal de Culla/ Rabassa i Vaquer, C.; Barrera Aymerich, M.; Pérez Lobo, L.M. Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990.

Aquest projecte és resultat de la col.laboració entre l' Ajuntament de Culla i la Universitat Jaume I.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78