Show simple item record

dc.contributor.authorGarcía Bellés, Marta
dc.contributor.otherAndrés-Roqueta, Clara
dc.contributor.otherUniversitat Jaume I. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
dc.date.accessioned2018-01-11T13:42:58Z
dc.date.available2018-01-11T13:42:58Z
dc.date.issued2017-09-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/171760
dc.descriptionTreball Final de Màster Universitari en Psicopedagogia. Codi: SAW020. Curs acadèmic: 2016/2017ca_CA
dc.description.abstractNew forms of social relationship, such as social networks, allow everyone to interact with other people without having to know them necessarily or having their physical presence. This can lead to the danger of encountering users who have falsified their profile and who have malicious intentions in their use. This fact is further aggravated in the case of people with intellectual disabilities due to the possible difficulties in the use of social networks and the cybernetic language and the understanding of the intentionality of other users. This work has sought to create a method to work with adults (between 20-24 years old) with intellectual disabilities. It was sought to expand their strategies and skills when developing in a network and to be able to discern the bad intentions of the other person they are communicating with in the distance. For this, an intervention method was created. This method was closely linked to the tasks of Theory of the Mind regarding the interpretation of the intentionality of the speakers’ messages that the students made. It was carried out in the classroom of a special education center. The pre-test and the post-test 1 and 2 were evaluated with an interview, a Theory of Mind questionnaire, a questionnaire on the adequacy of network behaviors and an adaptation of intentional recognition (strange stories). The results showed that there had been a significant improvement in relation to skills in the use of social networks. The conclusions show that the method has been effective and, therefore, that the students have improved their relationship skills in social networks. They detect the intention of other users and have been able to interact with their profile more safely.ca_CA
dc.description.abstractLes noves formes de relació social, com ara les xarxes socials, permeten que tothom pugui interactuar amb altres persones sense haver-les de conèixer necessàriament ni comptar amb la seua presència física. Açò pot comportar el perill de trobar-se amb usuaris que han falsejat el seu perfil i que tenen intencions malicioses en la seua utilització. Aquest fet, a més, es veu agreujat en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual degut a les possibles dificultats en l’ús de les xarxes socials i del llenguatge cibernètic i a la comprensió de la intencionalitat dels altres usuaris. Aquest treball ha cercat crear un mètode per tal de treballar amb adults (entre 20-24 anys) amb discapacitat intel·lectual. Es cercava ampliar les seues estratègies i habilitats a l’hora de desenvolupar-se en xarxa i ser capaços de discernir les males intencions de l’altra persona amb la que s’estan comunicant a distància. Per a tal fet, es va crear un mètode d’intervenció. Aquest mètode estava vinculat estretament amb les tasques de Teoria de la Ment pel que fa a la interpretació de la intencionalitat dels missatges dels emissors que realitzaven els estudiants. Es va portar a terme en l’aula d’un centre d’educació especial. Els pretest i els posttest 1 i 2 van ser avaluats amb una entrevista, un qüestionari de Teoria de la Ment, un qüestionari sobre l’adequació dels comportaments en xarxa i una adaptació de reconeixement d’intencionalitat (Històries Estrayes). Els resultats van posar de manifest que s’havia produït una millora significativa en relació a les competències en l’ús de les xarxes socials. Les conclusions mostren que el mètode ha estat efectiu i, per tant, que els alumnes han millorat les seues habilitats de relació en les xarxes socials. Han detectat la intencionalitat dels altres usuaris i han estat capaços de relacionar-se amb el seu perfil de manera més segura.ca_CA
dc.format.extent58 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.subjectMàster Universitari en Psicopedagogiaca_CA
dc.subjectMáster Universitario en Psicopedagogíaca_CA
dc.subjectMaster's Degree in Educational Psychologyca_CA
dc.subjectCyberbullyingca_CA
dc.subjectIntellectual disabilityca_CA
dc.subjectTheory of mindca_CA
dc.subjectInterventionca_CA
dc.subjectSocial networksca_CA
dc.subjectAssetjament cibernèticca_CA
dc.subjectDiscapacitat intel·lectualca_CA
dc.subjectTeoria de la mentca_CA
dc.subjectIntervencióca_CA
dc.subjectXarxes socialsca_CA
dc.titlePrevenció de l'assetjament cibernètic a adults amb discapacitat intel·lectual a través de la intervenció en Teoria de la mentca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca_CA
dc.educationLevelEstudios de Postgradoca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessca_CA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record