Professor: José Manuel Bernat Agustí

Contingut:

Lògica, conjunts, estructures algebraiques, funcions booleanes, relacions, aplicacions, funcions, sistemes de numeració, recurrència, combinatòria, grafs, espais vectorials, sistemes d'equacions, matrius, autovalors, diagonalització de matrius, formes bilineals i quadràtiques.

Teaching / Learning guide