Professor: Diego González Ortiz

Crèdits:

6 crèdits

Grau:

Primer curs de la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses

Resum:

El programa de Dret Tributari és una introducció al règim jurídic de la tributació de l’empresa.

L’estudi del dret tributari prepara l’estudiant per a l’exercici d’aquelles activitats professionals que exigisquen l’aplicació de normes tributàries, ja siga com a responsable del compliment de les obligacions tributàries imposades a l’empresa, ja siga com titular de funcions públiques i responsable de fer efectiu el compliment d’obligacions tributàries pels empresaris.

 

Módulos/Bloques temáticos


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78