Show simple item record

dc.contributor.authorMoreno Bedmar, Josep Anton
dc.contributor.authorAlbalat, David
dc.contributor.authorMallofré, A.
dc.contributor.authorOssó, Àlex
dc.contributor.authorVilà, M.
dc.date.accessioned2017-07-12T09:53:51Z
dc.date.available2017-07-12T09:53:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMORENO-BEDMAR, J. A., et al. Estratigrafia mesozoica i nous cefalòpodes de l’Aptià del Vendrell, sud-oest del massís del Garraf (Catalunya). Nemus. Revista de l'Ateneu de Natura, 2016, no 6, p. 61-72ca_CA
dc.identifier.issn1697-2694 (paper)
dc.identifier.issn2386-3803 (electrònic)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/168254
dc.description.abstractEn aquest treball es mostra l'estratigrafia del Mesozoic de l'extrem sud-oest del massís del Garraf i es dóna a conèixer per primera vegada una associació de cefalòpodes procedents de l'Aptià (Cretaci inferior) de l'entorn del municipi del Vendrell. El Mesozoic que aflora a l'est del Vendrell esta format per roques fonamentalment carbonàtiques del Kimmeridgià-Berriasià a les que se li superposen de forma discordant els dipòsits del Barremià i l'Aptià. En l'Aptià del Vendrell s'identifiquen uns ammonits i nautiloïdeus trobats a la part baixa de la unitat Margues de Vallcarca (Salas & Moreno, 2008) i se'n realitza una anàlisi biostratigràfica. També s'analitza l'estratigrafia deis materials del Cretaci inferior (Barremià superior-Aptià superior) d'aquest sector de la conca de Salou-Garraf mitjan<;:ant una correlació amb la conca veïna del Maestral. Entre els cefalòpodes estudiats destaca la presencia de l'ammonit Pseudosaynella bicurvata (Michelin, 1838), ja que és la primera vegada que aquesta espècie se cita al massís del Garraf, i un exemplar ben conservat del nautiloïdeu Heminautilus lallierianus (d'Orbigny, 1841), el segon exemplar conegut d'aquesta espècie al Garraf. Des d'un punt de vista biostratigrafic, els cefalòpodes aptians estudiats constitueixen un dels registres més antics coneguts per a la unitat Margues de Vallcarca, essent atribuïble a les biozones Deshayesites forbesi i Deshayesites deshayesi (Aptià inferior). La correlació efectuada entre les unitats litostratigràfiques del Barremià superior i l'Aptià de les conques veïnes de Salou-Garraf i del Maestrat permet assignar al Barremià terminal la part basal de la unitat Margues de Vallcarca, quan c1assicament aquesta unitat de la conca de Salou-Garraf havia estat atribuïda íntegrament a l'Aptià.ca_CA
dc.description.abstractThe current work shows the Mesozoic stratigraphy of the southwestern part of the Garraf Massif and reports for the first time an Aptian (Lower Cretaceous) cephalopod assemblage from the surroundings of the town of el Vendrell. The Mesozoic out craps to the east of el Vendrell primarily consist of carbonate rocks of Kimmeridgian-Berriasian age, which are uncorformably overlain by Barremian and Aptian deposits. In the Aptian of el Vendrell, we identify ammonoids and nautiloids that were collected in the lower part of the Vallcarca Marls Unit (Salas & Moreno, 2008), and we carry out a biostratigraphic analysis. We also analyze the stratigraphy of the Cretaceous materials (upper Barremian to upper Aptian) of this area of the Salou-Garraf Basin and establish a correlation with the neighboring Maestrat Basin. Among the cephalopods studied, the presence of the ammonite Pseudosaynella bicurvata (Michelin, 1838) is remarkable because it is the first time that this species is quoted in the Garraf Massif. In addition, we report a well-preserved specimen of the nautiloid Heminautilus lallierianus (d'Orbigny, 1841), which is the second specimen of this species known in the Garraf area. Fram a biostratigraphic point of view, the Aptian cephalopods studied herein are some of the oldest known records of the Vallcarca Marls Unit being attributed to the Deshayesites forbesi and Deshayesites deshayesi biozones (lower Aptian). The correlation between the upper barremian and Aptian lithostatigraphic units among the neighboring basins Salou-Garraf and Maestrat allows us to ascribe for the first time the basal part of the Vallcarca Marls Unit to the uppermost Barremian. This latter lithostatigraphic unit of Salou-Garraf Basin has been classically attribued to the Aptian.ca_CA
dc.format.extent12 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherAteneu de Naturaca_CA
dc.relation.isPartOfNemus. Revista de l'Ateneu de Natura, 2016, núm. 6ca_CA
dc.subjectammonitsca_CA
dc.subjectnautiloïdeusca_CA
dc.subjectAptiàca_CA
dc.subjectconca de Salou-Garrafca_CA
dc.subjectCatalunyaca_CA
dc.subjectammonoidsca_CA
dc.subjectnautiloidsca_CA
dc.subjectAptianca_CA
dc.subjectSalou-Garraf Basinca_CA
dc.subjectCataloniaca_CA
dc.titleEstratigrafia mesozoica i nous cefalòpodes de l'Aptià del Vendrell, sud-oest del massís del Garraf (Catalunya)ca_CA
dc.title.alternativeMesozoic stratigraphy and new Aptian cephalopods of el Vendrell, southwest of the Garraf Massif (Catalonia)ca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_CA
dc.relation.publisherVersionhttp://ateneudenatura.uji.es/Nemus/Nemus6/cefalopodos%20pp%2061-72.pdfca_CA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record