Llibres, follets, imatges i altre material sobre Ribesalbes