Número complet

Número 7 complet.


SUMARI

1. Brancal p. 2

2. La Societat del mas de Vidal als anys seixanta del segle xx G. Garcia Belmonte, F. X. Garcia Belmonte i M. Bellés Safont p.3-13

3. El capbreu de Xodos de 1613 Joaquim Escrig Fortanete p. 14-21

4. El capbreu de la vila de Xodos José Rubio Miquel p. 22-26

5. La gent masovera Joaquim Escrig Fortanete p. 27-29

6. Els masos de l'èxode rural Artur Aparici I Castillo p. 30-32