Naix sobre 1881
La seva narrativa està vinculada al periodisme de forma molt important. Viu a Madrid i,des d’allí, publica peces teatrals, obres d’estudi social, cròniques marroquines, novel·les i narracions breus.