Naix sobre 1881
La seva narrativa està vinculada al periodisme de forma molt important. Viu a Madrid i,des d’allí, publica peces teatrals, obres d’estudi social, cròniques marroquines, novel·les i narracions breus.


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78