Foto del funeral del pintor Joan Baptista Porcar (3-10-1974).