Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

© 2016 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L.U.
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2016 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L.U.

Ministerio Aquest projecte ha rebut una ajuda de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura.
DSpace
Metadades subjectes a :Public Domain | Informació i consultes:biblioteca@uji.es | Centre de seguretat i privacitat | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78