Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributorMallén Fortanet, Dolores
dc.contributor.authorSáez Moratalla, Damiris Irene
dc.contributor.otherUniversitat Jaume I. Departament d'Educació
dc.date.accessioned2016-05-09T11:30:23Z
dc.date.available2016-05-09T11:30:23Z
dc.date.issued2015-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/159424
dc.descriptionTreball final de Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària. Codi: MP1040. Curs academic 2014-2015ca_CA
dc.description.abstractDegut al notable increment de la població estrangera en el nostre país i més concretament en la població en la qual visc, l’educació ha tingut que anar adaptant-se per oferir una resposta a on es fomente la interculturalitat a través de les distintes àrees de coneixement en l’etapa de Educació Primària. Cal destacar que el discurs de la interculturalitat va sorgir dels discursos de toma de consciència de les diferents cultures que ha realitzat la Unió Europea i les administracions autonòmiques. En aquest treball, parle de les diferencies entre multiculturalitat i interculturalitat i analitze la situació actual en quant a immigració fa referencia en Borriana i també, una escola en concret per saber quan inclusiva és amb l’Index for Inclusion. Per fer-ho, primer parle de les característiques del centre i observe com actuen. Després, una vegada he observat com actuen, faig una bateria de preguntes tretes de l’Index for Inclusion per tal de descobrir com és d’inclusiva aquesta escola. Per a finalitzar, els done el qüestionari als professors amb la finalitat de vore com es senten ells a l’escola i poder traure les meus pròpies conclusions i afegir unes propostes de millora que faciliten el procés d’inclusió tant de totes les famílies com del centre en particular.ca_CA
dc.description.abstractDue to the significant increase in the foreign population in our country and more specifically in the town where I live, education has had to adapt to provide a response where interculturalism is fostered through the different areas of knowledge in the process of Primary Education. This, plus the recommendations of the European Union and Spain’s regional governments to take cultural differences into consideration, has contributed to the appearance of the inter-cultural discourse. In this project, I spoke about differences between multiculturalism and interculturalism and analyzed the current situation about immigration in Burriana and also a state run school to find out how inclusive it is using the questions of the Index for Inclusion. To do this, first I talked about the characteristics of the center and saw how it works. Then, once I have observed how it is performed, I formed a series of questions from the Index for Inclusion, to discover how inclusive this school is. Finally, I gave the questionnaire to teachers in order to see how they feel at school and to draw my own conclusions and further more add some improvements to facilitate the process of inclusion to all families and to that center as well.ca_CA
dc.format.extent24 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.subjectGrau en Mestre o Mestra d' Educació Primàriaca_CA
dc.subjectGrado en Maestro o Maestra de Educación Primariaca_CA
dc.subjectBachelor's Degree in Primary Educationca_CA
dc.subjectCulturaca_CA
dc.subjectInterculturalitatca_CA
dc.subjectImmigracióca_CA
dc.subjectIndex for inclusionca_CA
dc.subjectCultureca_CA
dc.subjectInterculturalityca_CA
dc.subjectImmigrationca_CA
dc.titleAnàlisi sobre la interculturalitat en un centre educatiu inclusiuca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_CA
dc.educationLevelEstudios de Gradoca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessca_CA


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem