Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributorFeenstra, Ramón A.
dc.contributor.authorManzana Salvador, María Teresa
dc.contributor.otherUniversitat Jaume I. Departament de Filosofia i Sociologia
dc.date.accessioned2016-05-02T06:54:45Z
dc.date.available2016-05-02T06:54:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/159069
dc.descriptionTreball Final de Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes. Codi: SAP129. Curs: 2015/2016ca_CA
dc.description.abstractL’objectiu d’aquest treball d’investigació és veure com el cinema és una ferramenta que podem fer servir per tal de trencar amb una concepció acabada i tancada de la història als centres de secundària. Amb la superació d’aquest tipus de metodologia volem aconseguir que l’alumnat assolisca les competències intel·lectuals pròpies del pensament històric, el qual li possibilitaran “significar el passat a través d’estratègies creades com són el temps històric, la causalitat, l’objectivitat, la intertextualitat, i el qual es representa d’una forma particular” (Plá en Pagés, 2009: 4). L’adquisició d’aquestes destreses d’ordre superior li permetran abordar l’estudi de la història de forma autònoma, tant dintre de l’educació formal, com una vegada finalitzat el període educatiu. Aquesta doble vessant per tant li possibilitarà seguir formant-se durant la resta de la seua vida, així com fer front a múltiples situacions que se li manifestaran com a ciutadà. No obstant, la seua adquisició presenta múltiples dificultats i és en aquets punt on el cinema mitjançant un adequat tractament, i gràcies a les seues característiques intrínseques com a material audiovisual, ens ajudarà a superar-les. Amb tractament ens referim a que defensarem el seu ús a l’aula mitjançant el mètode per descobriment, ja que com veurem és la translació del mètode històric al procés d’ensenyançaaprenentatge, aleshores l’alumnat veurà i participarà en la construcció del coneixement, adquirint tant sabers procedimentals com per exemple analitzar evidències, formular preguntes, sintetitzar i comunicar informació, com nocions pròpies de la ciència històrica. Un segon objectiu, però en un plànol més secundari, és realitzar una proposta didàctica d’ús del cinema basada en el mètode per descobriment recolzat amb una webquest. Aquesta proposta ve donada pel fet de que si des de una perspectiva historicista l’ús de material audiovisual com a font històrica que ajuda a la comprensió i reconstrucció del passat és acceptat, hem observat una manca de propostes que ens guien en el seu ús a l’aula d'història des d’una perspectiva científica. Per tant amb aquesta proposta, que es centra fonamentalment en les tasques que ha de realitzar el docent, pretenem superar molts dels recels que que desperta tant el mètode per descobriment com el cinema, ja que demostrarem com és factible el dur a terme un procés d’ensenyança-aprenentatge basat en aquest.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.subjectMàster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomesca_CA
dc.subjectMáster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomasca_CA
dc.subjectMaster's Degree in Secondary Education, Vocational Training and Language Teachingca_CA
dc.subjectCine en la enseñanzaca_CA
dc.subjectEnseñanza de la historiaca_CA
dc.subject.otherCinematografiaca_CA
dc.subject.otherEnsenyamentca_CA
dc.subject.otherHistòriaca_CA
dc.subject.otherDidàcticaca_CA
dc.titleSuperació de l'ensenyança enunciativa de la història : cinema i mètode per descobrimentca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca_CA
dc.educationLevelEstudios de Postgradoca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessca_CA


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78