Show simple item record

dc.contributorRamiro Roca, Enric
dc.contributor.authorCardona Giner, Lidia
dc.contributor.otherUniversitat Jaume I. Departament d'Educació
dc.date.accessioned2016-04-04T07:18:44Z
dc.date.available2016-04-04T07:18:44Z
dc.date.issued2015-12-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/155886
dc.descriptionTreball Final de Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària. Codi: MP1040. Curs acadèmic 2015-2016
dc.description.abstractEn aquet Treball Final de Grau (TFG) de ara endavant, es planteja un projecte intercultural que es treballarà mitjançant l’assignatura de Ciències naturals i socials, en la unitat Els països d’Europa, però afegim països dels quals provenen alguns alumnes de l’aula. També es treballarà de manera interdisciplinar amb la competència de les noves tecnologies (Tic’s). En aquet projecte es pretén esmenar les carències de l’alumnat en el pla d’atenció a la diversitat cultural, i al mateix temps que per als alumnes originals del país que desapareguin els estereotips i els perjudicis cap als companys amb diferent cultura. Açò facilitarà l’aprenentatge i la integració dels alumnes nouvinguts. El que es proposa és que l’alumnat realitze una sèrie d’activitats a través d’un treball cooperatiu, eliminant així els estereotips i ajudant a conèixer la cultura i religió entre altres aspectes de l’alumnat nou vingut, es a dir, utilitzant mètodes d’una escola inclusiva, la qual cosa afavorirà la integració d’aquestos. Estarem en tota estona treballant en igualtat d’oportunitats, aprenent a respectar als demés i a veure les altres cultures com un altre mode de vida. En conclusió, treballarem mitjançant l’educació en valors i l’aprenentatge cooperatiu, seguint la metodologia de diferents autors, com poden ser Spencer Kagan i Johnson & Johnson. A més a més d’eradicar els aspectes esmenats, l’objectiu d’aquet projecte és conscienciar als docents de la importància i necessitat de treballar la diversitat cultural dins l’aula i aprofitar els avantatges que ens aporta.ca_CA
dc.description.abstractIn this Final Project (TFG) from now on, set out an intercultural project that will work through the course of natural and social sciences, in the unit of European countries, it arises, but we added some countries from which students come class. In addiction, will work in an interdisciplinary way with competition from new technologies (ICTs). The goal of this project is to amend the shortcomings of students to cultural diversity plan, and simultaneously for the original students from the country wear off stereotypes and prejudices toward classmates with different culture. What is more, this will facilitate learning and integration of foreign students. The main proposed is that students performing a group of activities through cooperative work, throwing overboard stereotypes and helping to know the culture and religion and other aspects of foreign students, in other words, using methods of an inclusive school ,will favour us to integration of these. We will constantly working on equal opportunities, learning to respect others and think highly of other cultures as another way of life. In conclusion, we will work through values education and cooperative learning, following the methodology of different authors, such as Spencer Kagan and Johnson & Johnson As well as eradicate all the aspects amended, the aim of this project is to raise awareness among teachers of the importance and necessity of work on cultural diversity in the classroom and reap the benefits of it gives us.ca_CA
dc.format.extent29 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/*
dc.subjectGrau en Mestre o Mestra d' Educació Primàriaca_CA
dc.subjectGrado en Maestro o Maestra de Educación Primariaca_CA
dc.subjectBachelor's Degree in Primary Educationca_CA
dc.subjectdiversitat culturalca_CA
dc.subjectinterculturalitatca_CA
dc.subjectintegracióca_CA
dc.subjectestereotipsca_CA
dc.subjectaprenentatge cooperatiuca_CA
dc.titleInterculturalitat i diversitat col·lectiva en les Ciències Socialsca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_CA
dc.educationLevelEstudios de Gradoca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_CA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain