Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

Copyright © 2010 SUL PONTICELLO
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright © 2010 SUL PONTICELLO