The following license files are associated with this item:

Carles Escrig Royo: Representació i Clústering Qualitatiu de Corbes de
Glucosa, Treball Fi de Màster, © Novembre 2014
Except where otherwise noted, this item's license is described as Carles Escrig Royo: Representació i Clústering Qualitatiu de Corbes de Glucosa, Treball Fi de Màster, © Novembre 2014