La Càtedra d'Innovació Ceràmica 'Ciutat de Vila-real' té com a finalitat promoure el desenvolupament de diferents activitats dirigides a despertar l'esperit científic i d'innovació i crear una base tecnològica que permeta abordar els reptes actuals que té el sector industrial per tal d'assolir una major competitivitat en el futur. Per això, centra els seus esforços en formació, museus, investigació, divulgació i foment de les relacions entre empreses i estudiants.

 

Més informació a: web de la Càtedra d'Innovació Ceràmica 'Ciutat de Vila-real' i perfil de facebook


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78