Material bibliogràfic i documental de diferent tipus (text, imatge, so, etc.) creat per autors castellonencs o amb temàtica de l'àmbit de la província de Castelló.

© Tots els drets reservats, excepte per a les obres ja en domini públic i les obres amb Llicència Creative Commons


Ministerio This project has received a grant from the Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas of the Spanish Ministry of Culture.
DSpace
Metadata subject to:Public Domain | Information and queries:biblioteca@uji.es | Security and privacy center | Legal Advice
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Spain - Phone: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78