Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributorPorta, Amparo
dc.contributor.authorRiscat Martínez, Alejandro
dc.contributor.otherUniversitat Jaume I. Departament d'Educació
dc.date.accessioned2015-11-03T09:48:35Z
dc.date.available2015-11-03T09:48:35Z
dc.date.issued2015-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/138265
dc.descriptionTreball de Final de Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària. Codi: MP1040. Curs acadèmic 2014-2015ca_CA
dc.description.abstractEl meu TFG està dedicat al bloc de la DEM com ferramenta de canvi social. Integració, cooperació i atenció a la diversitat i en concret a “La presència de la música en l’educació Primària. El cicle en el que està centrar el TFG és el tercer en concret per aplicar-ho en 5é de primària. La classe estarà integrada per 24 alumnes. El treball es va a abordar de manera pràctica, amb la realització similar a una unitat didàctica,. A més aquestes activitats estan subjectes, relacionades i justificades amb un suport teòric desenvolupat amb anterioritat a les dites activitats. L’objectiu que vull demostrar és la importància que té la música en l'educació i la seva influència positiva en el desenvolupament físic i cognitiu de les personesca_CA
dc.format.extent30 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectGrau en Mestre o Mestra d' Educació Primàriaca_CA
dc.subjectGrado en Maestro o Maestra de Educación Primariaca_CA
dc.subjectBachelor's Degree in Primary Educationca_CA
dc.subjectExpressió musicalca_CA
dc.subjectInterdisciplinaritatca_CA
dc.subjectEducació musicalca_CA
dc.subjectDesenvolupament integralca_CA
dc.titleLa presència de la música en l'educació primàriaca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_CA
dc.educationLevelEstudios de Gradoca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_CA


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain

Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78