Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

Copyright 2014 Fundacion Telefonica
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright 2014 Fundacion Telefonica