DOI: http://dx.doi.org/10.6035/DossiersF

Articles

1. Pròleg.Laia Mercè Climent Raga p.7-11

2. Terror a Txetxènia.Anna Politòvskaia p.15-21

3. L'operació especial dels partidaris de Ziazikov.Anna Politòvskaia p.23-29

4. El poder de la paraula en el periodisme de guerra.Marie Colvin p.31-46

5. De la mobilització de masses a la cocreació. Thomas Duschlbauer p.49-58

6. L'evolució del periodisme: una mirada a través de diferents generacions.Rosa Solbes p.59-69

7. De reines a ciutadanes. La imatge de les dones als mitjans de comunicació. Joana Gallego Ayala p. 71-87

8. Present i futur en el periodisme de dones. Elvira Altés p. 89-93

9. Les periodistes com a generadores d'una nova imatge de dona?. Montserrat Palau p.95-103

10. Una dècada sense avenç. Emilia Bolinches p. 105-115

11. La dona que no controla la informació. Mavi Dolz p. 117-122

12. Tothom pren partit.Núria Cadenes p. 123-131

13. Les dones i internet (i la síndrome de l'acompanyant).Assumpció Maresma p. 135-139

14. Les dones en la comunicació de la natura i el medi ambient.Maria Josep Picó p. 141-146

15. L'espai de les periodistes en la seva professió.Amparo Bou p. 147-153

16. Currícula. p. 155-159


Ministerio This project has received a grant from the Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas of the Spanish Ministry of Culture.
DSpace
Metadata subject to:Public Domain | Information and queries:biblioteca@uji.es | Security and privacy center | Legal Advice
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Spain - Phone: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78