Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

Copyright © 2014 María Muriach et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright © 2014 María Muriach et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Ministerio Aquest projecte ha rebut una ajuda de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura.
DSpace
Metadades subjectes a :Public Domain | Informació i consultes:biblioteca@uji.es | Centre de seguretat i privacitat | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78