DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Asparkia

Articles

1. Ecos sàfics en la poesia nord-americana: Amy Lowell i la feminització del moviment imaginista. Ana I Zamorano Rueda p. 15-35

2. Fronteres poètiques en l'obra de Mina Loy. Isabel Castelao Gómez p. 37-55

3. La inquietud metáfisica en la poesia de Sylvia Plath. Viorica Patea Birk p. 57-77

4. La paraula inhabitable: Sarah Klassen i Simone Weil.Nieves Pascual Soler p.79-87

5. «Swimming Lessons in the Salt Marsh»: la imaginació visual de Nancy Willard. Ernesto Suárez Toste p.89-99

6. El nou mapa historicista i femení de Susan Howe. Manuel Brito Marrero p. 101-118

7. «Ser testimoni és necessari»: la poètica política de Margaret Atwood. Pilar Somacarrera Íñigo p.119-137

8. En diàleg amb l'experimentació: la poesia de Bernadette Mayer. Matilde Martín González p. 139-155

9. El subjecte fronterer: la poesia de Marilyn Chin. Julia Salmerón Cabañas p. 157-171

Retrats

10. «El passat sagna en el present»: Evelyn Lau i el viatge iniciàtic d'una poètica transgressora. Eulalia Piñero Gil p. 175-197

Textos

11. Nota sobre Lyn Hejinian.Manuel Brito Marrero p. 201-202

12. El vers. Lyn Hejinian p. 203-204

Creació literaria

13. Introducció a la poètica d'Adrienne Rich. Mª Soledad Sánchez Gómez p. 207-209

14. Selecció de poemes inèdits. Adrienne Rich p. 211-222

Llibres

15. Llibres.Matilde Martín González, Nieves Alberola Crespo, Juncal Caballero Guiral, Gabriel Torres Chalk p.225-242

Il·lustracions

16. Pinzellades de poètica visual: simbolismes gràfics. Paloma Palau Pellicer p. 11-12

17. Poéticos pilares en equilibrio vertical. Paloma Palau Pellicer p.1

18. Letras simbólicas. Paloma Palau Pellicer p.5

19. Palabras como formas. Paloma Palau Pellicer p.13

20. Brevedad literal. Paloma Palau Pellicer p.173

21. Textos configuradores de imágenes. Paloma Palau Pellicer p. 199

22. Unidades textuales. Paloma Palau Pellicer p. 205

23. Ritmo horizontal. Paloma Palau Pellicer p. 223