Versió completa. Enric Forner i Valls; Joan Castany i Alvaro; Miguel Tirado Bernat; Vicent Gual i OrtíSUMARI

1. Les falcies mediterrànies. p.11-12

2. Calzadina segurai gen. nov., sp. nov. (Mollusea: Gastropoda) de l'Albià de Cabanes de l'Arc (la Plana Alta, conca del Maestrat). Enric Forner i Valls p.17-26

3. Notes taxonòmiques i nomenclaturals en el gènere Cheirolophus Cass. (Asteraceae, Centaureinae). Pedro Pablo Ferrer-Gallego, Roberto Roselló Gimeno, José Gómez Navarro, Alberto Guillén Bas, Emilio Laguna Lumbreras, Juan Bautista Peris Gisbert p.27-42

4. Tendències poblacionals dels rapinyaires migratoris al Desert de les Palmes (llevant ibèric). Tirado Bernat, Miguel, Vicente Esteller Turlo p.43-52

5. Noves dades per a la flora valenciana. Jesús Riera Vicent, Javier Fabado, Joan Casabó, Jaume X. Soler Marí, Carlos Fabregat Llueca p.53-65

6. Policultiu de peixos amb musclos (Mytilus galloprovincialis) a la costa d'Orpesa (Castelló). Juan B. Peña Forner p.67-73

7. Seguiment d'aus urbanes a la ciutat de Castelló de la Plana de 2006 a 2012. Joan Castany i Àlvaro p.75-92

8. Biodiversitat de mol·luscs marins a la desembocadura del riu Millars. Enric Forner i Valls p.93-103

9. Preferencies d'hàlbitat de les aus a l'espai protegit de la desembocadura del Millars (Vila-real, Almassora, Borriana) la comunitat hivernant i nidificant. Joan Castany i Àlvaro p.105-121

10. Tendència poblacional de la garsa (Pica pica) per al període 1994-2009 a la desembocadura del riu Millars (Castelló) Joan Castany i Àlvaro, Gregorio Pérez Trincado, Germán López Iborra p.123-128

11. La nidificació d'oroneta cuablanca (Delichon urbicum) a la ciutat d'Almassora (Castelló) durant l'any 2012. Miquel Barberà Manrique p.129-134

12. Localitzada una nova població de Xerosecta explanata (O.F. Müller, 1774) (Mollusca: Gastropoda) al litoral de Castelló (est de la península Ibèrica). Ramón Prades Bataller, Ana Llopis Raimundo p.137-141

13. Primera cita de Pygurus (Pygurus) montmollini (L. Agassiz, 1836) (Echinodermata: Echinoidea) a Ares del Maestrat. Enric Forner i Valls p.143-147

14. Un equínid singular (Echinoidea: Cassiduloida) del Barremia d'Ares del Maestrat. Enric Forner i Valls, Manuel Saura i Vilar, Juli Bayot i Garcia p.149-155

15. Segona cita d'Eustoma forner; Calzada, 1996 (Mollusca: Gastropoda) de l'Hauterivià de Cinctorres (conca del Maestrat). Enric Forner i Valls, Pedro Querol Segura p.157-160

16. Primera cita de Brachytron pratense (Odonata: Aeshnidae) a la Comunitat Valenciana. Miguel Tirado Bernat p.161-163