IV Congrés Castelló 2020: Cap a un nou model econòmic i sociaL

Castelló de la Plana, 2013


Actes sobre el posicionament sociocultural i econòmic de Castelló i la seua provincia / Actas sobre el posicionamiento sociocultural y económico de Castellón y su provincia


PROGRAMA (27 de febrer al 9 de març de 2013)


Sessió Inaugural (27 de febrer)

1a sessió: Els reptes de la societat de la Comunitat Valenciana: Construint Futur (27 de febrer)

2a sessió: Comercialització i exportació (11 de març)

3a sessió: Líder Coach: Liderant per talent la gestió del canvi (12 de març)

4a sessió: Nous valors intangibles (14 de març)

Material addicional de les ponències:

Equilibrio: la solución a la crisis. Carlota de Dios

5a sessió: Noves estratègies i eines de màrqueting (21 de març)

Material addicional de les ponències:

Nuevas estrategias y herramientas de marketing. Luis J. Callarisa

6a sessió: Realitats de l'economia del coneixement a Castelló (22 de març)

7a sessió: Branding i estratègies de marca (26 de març)

8a sessió: Innovació i nous models econòmics (28 de març)

9a sessió: Clústers i districtes (salut, energia, ceràmica i mobles) (9 d'abril)

10a sessió: Recursos humans, productivitat i conciliació familiar (11 d'abril)

11a sessió: Nous estudis per a la nova situació (16 d'abril)

12a sessió: Esperit emprenedor, reptes i possibilitats (18 d'abril)

13a sessió: Reforma laboral i autoocupació (23 d'abril)

14a sessió: Nous reptes culturals (25 d'abril)

16a sessió: Desenvolupament rural (2 de maig)

17a sessió: Sí es pot. Polítiques excepcionals per a una situació excepcional (15 de maig)

Acte de Cloenda (15 de maig)

Microponències:

José Miguel Muñoz, director financiero D Ch

Manuel Peña, designer and business manager en Adapt Integrated Systems Ltd.

Javier Martín, Software Engineer at CERN

Dossier de prensa clausura IV Jornadas Castelló 2020. M. Teresa Comes


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78