IV Congrés Castelló 2020: Cap a un nou model econòmic i sociaL

Castelló de la Plana, 2013


Actes sobre el posicionament sociocultural i econòmic de Castelló i la seua provincia / Actas sobre el posicionamiento sociocultural y económico de Castellón y su provincia


PROGRAMA (27 de febrer al 9 de març de 2013)


Sessió Inaugural (27 de febrer)

1a sessió: Els reptes de la societat de la Comunitat Valenciana: Construint Futur (27 de febrer)

2a sessió: Comercialització i exportació (11 de març)

3a sessió: Líder Coach: Liderant per talent la gestió del canvi (12 de març)

4a sessió: Nous valors intangibles (14 de març)

Material addicional de les ponències:

Equilibrio: la solución a la crisis. Carlota de Dios

5a sessió: Noves estratègies i eines de màrqueting (21 de març)

Material addicional de les ponències:

Nuevas estrategias y herramientas de marketing. Luis J. Callarisa

6a sessió: Realitats de l'economia del coneixement a Castelló (22 de març)

7a sessió: Branding i estratègies de marca (26 de març)

8a sessió: Innovació i nous models econòmics (28 de març)

9a sessió: Clústers i districtes (salut, energia, ceràmica i mobles) (9 d'abril)

10a sessió: Recursos humans, productivitat i conciliació familiar (11 d'abril)

11a sessió: Nous estudis per a la nova situació (16 d'abril)

12a sessió: Esperit emprenedor, reptes i possibilitats (18 d'abril)

13a sessió: Reforma laboral i autoocupació (23 d'abril)

14a sessió: Nous reptes culturals (25 d'abril)

16a sessió: Desenvolupament rural (2 de maig)

17a sessió: Sí es pot. Polítiques excepcionals per a una situació excepcional (15 de maig)

Acte de Cloenda (15 de maig)

Microponències:

José Miguel Muñoz, director financiero D Ch

Manuel Peña, designer and business manager en Adapt Integrated Systems Ltd.

Javier Martín, Software Engineer at CERN

Dossier de prensa clausura IV Jornadas Castelló 2020. M. Teresa Comes