II Congrés Castelló 2020: Una visió sobre el posicionament futur de Castelló i la seua província

Castelló de la Plana, 2011


Llibre blanc sobre el posicionament sociocultural i econòmic de Castelló i la seua província


PROGRAMA (3 de febrer al 16 de maig de 2011)

Sessió Inaugural (3 de febrer)

1a sessió: Dinamització Agrícola (7 de febrer)

2a sessió: Dinamització Transport i Logística (9 de febrer)

3a sessió: Dinamització Construcció (14 de febrer)

Material addicional de les ponències

Dades estadístiques. Ángel Pitarch Roig

4a sessió: Dinamització Ceràmica (16 de febrer)

5a sessió: Dinamització Comerç (21 de febrer)

6a sessió: Dinamització Altres indústries (23 de febrer)

7a sessió: Conclusions Dinamització Sectors Tradicionals (28 de febrer)

8a sessió: Noves Tecnologies en Castelló (2 de març)

9a sessió: Turisme en Castelló: sector emergent (7 de març)

Material addicional de les ponències

Pla estratègic global del Turisme de la Comunitat Valenciana 2010-2020. José Luis Wagner Salazar

10a sessió: Empreses socio-medioambientals (9 de març)

11a sessió: Empreses de Serveis vinculats a la Dependència/ Tercera Edat (21 de març)

12a sessió: Conclusions Sectors Emergents (23 de març)

13a sessió: Desenvolupament de les Infraestructures i Energia en Castelló (5 d'abril)

14a sessió: Desenvolupament d´Innovació, Internacionalització, Comercialització i Distribució en Castelló (7 d'abril)

15a sessió: Desenvolupament de la Formació i evolució de l´ocupació a Castelló (11 d'abril)

16a sessió: El futur de l´estructura bancaria a Castelló (13 d'abril)

17a sessió: Conclusions Sectors Transversals (4 de maig)

18a sessió: El Desenvolupament dels Mitjans de Comunicació (9 de maig)

19a sessió: Desenvolupament de la Societat Civil (11 de maig)

20a sessió: El Futur de la Societat Civil (12 de maig)

Acte de cloenda. Conclusions II Congrés Obert i Virtual Castelló 2020 (16 de maig)

Comunicacions i pòsters

"Plan de empresa". Antonio Lecha Sangüesa

Las otras infraestructuras de la provincia de Castellón. Enrique Domínguez Agut

La enfermería escolar como fuente de empleo. Raquel Suárez y Joan Franco

La salud laboral de la enfermera escolar: especial referencia a la provincia de Castellón. Joan Franco y Raquel Suárez