Àgora de salut


Àgora de salut, pretén ser un instrument o un mitjà perquè els joves investigadors i investigadores de les nostres tres titulacions, i d’altres que en un futur puguen unir-se en el camí, publiquen els seus primers treballs, aquells que hagen realitzat per a ser presentats en les jornades d’investigació de la Facultat de Ciències de la Salut. La millora de la salut i el benestar de la població és l’objectiu final que dóna sentit a la Psicologia, l’Infermeria i la Medicina, allò que la societat espera de nosaltres.

“Àgora” fa referència al substantiu grec provinent del verb ἀγείρω, que significa ‘reunir, ajuntar, agrupar, convocar’ i això és el que pretenem fer amb la revista, convocar i reunir els nostres joves estudiants i estudiantes, perquè presenten les seues investigacions, dirigits pel professorat que treballa en les diferents línies de les distintes titulacions.


ISSN: 2443-9827

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/AgoraSalut


Ministerio This project has received a grant from the Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas of the Spanish Ministry of Culture.
DSpace
Metadata subject to:Public Domain | Information and queries:biblioteca@uji.es | Security and privacy center | Legal Advice
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Spain - Phone: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78